Annoncë sichen

Gedenkkäerzen

Et ginn Iech déi lescht Gedenkkäerzen ugewisen.
 
Op d'Säit vun Robert BREDEN
09:31 Auer den 25.08.2020
Jang Regenwetter fir Robert BREDEN
"Doud ass nëmmen den, den vergiess ass! D’Ongléck fir en ze verléieren dierf eis net dat Gléck vergiessen doen , hien kannt ze hunn! Duerfir halen ech de Frënd Fränz a beschter Erënnerung! Erlaabt mär , als klengen Trouscht, äert grousst Leed ze deelen!"
Op d'Säit vun Manfred Dominique Nicolas HOFFMANN
20:40 Auer den 24.08.2020
Hoffmann Moniqueh fir Manfred Dominique Nicolas HOFFMANN
"Du feels eis"
Op d'Säit vun Manfred Dominique Nicolas HOFFMANN
20:32 Auer den 24.08.2020
Hoffmann Monique fir Manfred Dominique Nicolas HOFFMANN
"Du feels eis"
Op d'Säit vun Manfred Dominique Nicolas HOFFMANN
19:49 Auer den 24.08.2020
Hoffmann Monique fir Manfred Dominique Nicolas HOFFMANN
Op d'Säit vun Antoine STEFFEN
19:43 Auer den 22.08.2020
Roland fir Antoine STEFFEN
"Äddi Tun, eisen Frend, mär werden dech emer an gudder Erennerung behaalen. Merci fir alles mein Frend."
Op d'Säit vun Victor NIERENHAUSEN
09:56 Auer den 21.08.2020
Adele DONVEN-ROSSETTI fir Victor NIERENHAUSEN
"Eist Beileed"
Op d'Säit vun Antoine STEFFEN
13:40 Auer den 20.08.2020
Corinne fir Antoine STEFFEN
"Äddi Tun, kann ett nach net gleewen dass du net méi do sollts sin ?? mär behaalen dech an Erennerung an mär werden dech net vergiessen, merci fir déi Saachen déis du fir meng Famill an och fir mech gemaach hues."
Op d'Säit vun Luss FUSULIER
18:09 Auer den 19.08.2020
Famille Jang Regenwetter -Hirtz fir Luss FUSULIER
"Nous vous prions de bien vouloir agréer, l'expression de notre douleureuse sympathie à l’occasion du deuil cruel qui vous frappe!Permettez nous de partager votre profonde douleur! Le malheur de perdre Luss,ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l‘avoir connu! Jang et Carine Regenwetter "
Op d'Säit vun Jean-Pierre GRÜNEISEN
15:53 Auer den 19.08.2020
Wijne Adrien et Christine fir Jean-Pierre GRÜNEISEN
"Chère Madame, C est avec un profond chagrin que nous apprenons le décès de votre mari . Nous n oublierons jamais son sourire et sa bienveillance . Recevez nos sincères condoléances . Adrien et Christine Wijne"
Op d'Säit vun Luss FUSULIER
09:45 Auer den 19.08.2020
LUDOVICY Jean Michel fir Luss FUSULIER
"sincères condoléances"