Annoncë sichen

Gedenkkäerzen

Et ginn Iech déi lescht Gedenkkäerzen ugewisen.
 
Op d'Säit vun Frank VAN DEN BERKMORTEL
13:39 Auer den 19.04.2018
Goergen Myriam fir Frank VAN DEN BERKMORTEL
"Mein Beileed un Famill, Frenn an Bekannten"
Op d'Säit vun Jean-Paul DEFAY
23:51 Auer den 18.04.2018
Annette Wieshoff Jacob fir Jean-Paul DEFAY
"Eist Beileed. Sou ee leschtegen Mensch"
Op d'Säit vun Thierry Van Werveke
16:59 Auer den 18.04.2018
Mollinger fir Thierry Van Werveke
"Jo Thierry .Et war emmer leschteg matt dir.Ech vergiessen dech an deng Filmer net."
Op d'Säit vun Cheryl RICH
07:33 Auer den 18.04.2018
Cordovado Daniel fir Cheryl RICH
"Hallo Cheryl Et ass Sechs Wochen weous du ais verlos hues, du bas einfach e gudd Meedchen gewiecht wors vier jiidereen do hass e gudden Hertz, ech vermessen dein Humor, dein Laachen, an deing Presenz. Ech werd dech nie vergiessen Cheryl HDMVG DK Daniel "
Op d'Säit vun Pierrette FRATONI-MUNHOVEN
18:18 Auer den 16.04.2018
Knaff Carole fir Pierrette FRATONI-MUNHOVEN
Op d'Säit vun Marcel WAHL
21:21 Auer den 13.04.2018
Regenwetter Jang fir Marcel WAHL
" Je vous prie de bien vouloir agréer, avec mon respectueux souvenir, l'expression de ma douleureuse sympathie à l’occasion du décès de Monsieur Marcel WahlLe malheur de perdre Marcel ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu! Jang Regenwetter "
Op d'Säit vun Jean-Paul DEFAY
15:40 Auer den 12.04.2018
SCHEIER GUY fir Jean-Paul DEFAY
"Sincères condoléances (Ancien facteur des P.et T.)"
Op d'Säit vun Germaine LAROCHE-RATH
15:25 Auer den 12.04.2018
SCHEIER-HENTZ GUY an GENIE fir Germaine LAROCHE-RATH
"Sincères condoléances"
Op d'Säit vun Germaine LAROCHE-RATH
12:05 Auer den 12.04.2018
Jang Regenwetter fir Germaine LAROCHE-RATH
"Je vous prie de bien vouloir agréer, avec mon respectueux souvenir, l'expression de ma douleureuse sympathie à l’occasion du deuil cruel qui vous frappe!Permettez moi de partager votre profonde douleur! "
Op d'Säit vun Patrick FRATONI
08:51 Auer den 12.04.2018
Patrick Fratoni fir Patrick FRATONI
"An Gedanken sin ech bei Dir Patrick"