[lb-LU]Stimmungsbild für Gilbert TURBANG [lb-LU]Profilbild von Gilbert TURBANG

Gilbert TURBANG

* 26.02.1933
07.10.2021

2 Trauerannoncen
zuletzt besucht am 22.01.2022
370 visitors

Annoncen

Trauerannoncen (2)

 
Édition de 14.10.2021 TGB
Édition de 15.10.2021 TGB

Käerzen (2)

Eng Käerz ufänken
 
14.10.2021 um 04:03 | Arnould Françoise

Mes sincères condoléances à toi et ta famille Christian

14.10.2021 um 02:31 | Memento.lu

Eng Käerz ufänken