[lb-LU]Stimmungsbild für Ender Frings [lb-LU]Profilbild von Ender Frings

Ender Frings

* 22.10.1958
05.07.2021

1 Trauerannonce
zuletzt besucht am 22.01.2022
1.626 visitors

Annoncen

Trauerannoncen (1)

 
Editioun vum 13.07.2021 TGB

Käerzen (0)

Eng Käerz ufänken